Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Burmistrza nr OŚ.0050.1.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)