Zarządzenie Burmistrza nr 1/2016

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) (kliknij, aby pobrać załącznik)