Zaproszenie na bezpłatne zajęcia

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności