Zajęcia dodatkowe w przedszkolach

Skan pisma Burmistrza w sprawie zajęć dodatkowych (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zajęcia dodatkowe ogólnodostępne i nieodpłatne (kliknij, aby pobrać załącznik)