Wyprawka Szkolna na rok szkolny 2011/2012

Do pobrania:
1. Zarządzenie burmistrza  – termin wyprawki szkolnej 2011
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
3. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
4. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)