Wyprawka szkolna 2012 / 2013

1. Wyprawka szkolna 2012 / 2013 (kliknij, aby pobrać załącznik)

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów (kliknij, aby pobrać załącznik)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (kliknij, aby pobrać załącznik)

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przedłużenia terminu skladania wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów (kliknij, aby pobrać załącznik)