Oddziały integracyjne w przedszkolach


Informujemy o możliwości umieszczenia w Przedszkolu Nr 9, w ramach realizacji podstawy programowej, dzieci 3 i 4 letnich poczynając od miesiąca kwietnia 2013 r.
Zajęcia odbywać się będą od godziny 13:00.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola Nr. 9, ul. Przesmyckiego 100/101 w Piasecznie,  tel. 22 756 22 97


Informujemy o możliwości zgłoszenia dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do nowotworzonych oddziałów integracyjnych od 1 września 2013 r. w Przedszkolu Nr 3, mieszczącym się przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie oraz w Przedszkolu Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8.
Zapisy odbywają się od 01.03.2013 do 29.03.2013 – zgodnie z terminarzem na rok szkolny 2013 /  2014.
Bliższych informacji udzielają Dyrektorzy:
Dyrektor Przedszkola Nr 3, tel 22 756 77 56,
Dyrektor Przedszkola Nr 6, tel 22 757 81 82