Uchwała nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie

Uchwała nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu