Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum

Uchwała nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik)