Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała nr 463/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie (kliknij, aby pobrać załącznik)