Stypendia Socjalne

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie informuje, że przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o stypendium szkolne i zasiłki szkolne zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 737-23-97