Pracownicy CUW:

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

REFERAT PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

REFERAT OŚWIATY

REFERAT KONTROLI

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

REFERAT ADMINISTRACJI I ORGANIZACJI

Marcin Chudek

Kierowca

Do pobrania

Regulamin organizacyjny CUW 2020

Uchwała z dnia 13 marca 2019r – Statut CUW

Regulamin organizacyjny CUW 2018

Uchwała z dnia 06-07-2016 – Statut CUW

Regulamin Organizacyjny CUW 2016

Regulamin Organizacyjny ZEAS 2016

Uchwała z dnia 10-06-2015 – Statut ZEAS

Uchwała z dnia 10-06-2015 – Statut ZEAS

Uchwała z dnia 18-01-2012 o zmianie statutu ZEAS

Uchwała z dnia 20-10-2010 o zmianie statutu ZEAS

Uchwała z dnia 22-04-2004 – Statut ZEAS

Regulamin Organizacyjny ZEAS 2015

Regulamin Organizacyjny ZEAS 2014