Strategia rozwoju oświaty gminy Piaseczno na lata 2015-2020

http://www.zeas.piaseczno.eu/images/stories/Piaseczno%20-%20strategia%20rozwoju%20o%C5%9Bwiaty%202015-2020.pdf