Rozliczenie dotacji za 2015r

Rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2015 oświatowym placówkom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne i fizyczne