Program Rodzina 500+

Gmina wdraża program Rodzina 500+. Wnioski przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016r również w wybranych placówkach oświatowych Gminy Piaseczno według harmonogramu (pobierz)