Planowane wydatki inwestycyjne, zgłoszone do Wydziału Inwestycji na 2019 r.

Załącznik nr 5 – Planowane wydatki inwestycyjne, zgłoszone do Wydziału Inwestycji na 2019 r. (kliknij aby pobrać załącznik).