Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie:

  1. Przedszkole nr 5
  2. Szkoła Podstawowa nr 4

05-500 Piaseczno, al. Jana Pawła II 55

tel. 22-484-26-00

e-mail: sekretariat@cempiaseczno.edu.pl

Dyrektor: Wioletta Grochowicz