Oświata

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2015 poz. 45 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203)