Opłaty stałe i za żywienie w przedszkolach


Numery rachunków, na które należy wpłacać – za żywienie oraz opłatę za świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej w wymiarze wykraczajacym 5 godzin dziennie w przedszkolach publicznych Gminy Piaseczno (kliknij, aby pobrać załącznik)