Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie administracyjno – organizacyjnym w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych