Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Zarządzenie nr CUW.020.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 09 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Klauzula informacyjna