Uchwała nr 1057/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie

Uchwała nr 1057/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2010r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Uchwała nr 1056/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie

Uchwała nr 1056/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu

Uchwała nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie

Uchwała nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu

Zarządzenie nr ZEAS.0050.10.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.10.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno (kliknij, aby pobrać treść zarządzenia)

Zarządzenie nr ZEAS.0050.9.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.9.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno (kliknij, aby pobrać treść zarządzenia)

Zarządzenie nr ZEAS.0050.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr ZEAS.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Burmistrza nr Oś.0050.4.2016 (kliknij, aby pobrać załącznik)

Załącznik do powyższego zarządzenia (kliknij, aby pobrać załącznik) 

Zarządzenie nr ZEAS.0050.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr ZEAS.0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zarządzenie nr ZEAS.0050.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym