Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista / Główny specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz kandydata

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja