Zarządzenie Nr CUW.020.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

Zarządzenie Nr CUW.020.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Zarządzenie nr CUW.020.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 09 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Klauzula informacyjna