Struktura Organizacyjna

Lp

Imię i nazwisko

Nr pok.

Telefon wew.

Stanowisko

1

Edyta Woźniak

212

212

Dyrektor ZEAS

2 Monika Borowska          209       209, 216 Z-ca Dyrektora

3

Bożena Bogdan

109

218,109

Gł.Księgowa

4

Teresa Gwiazdowska

          111

111

Z-ca gł. księgowej

5

Małgorzata Żyła

211

211

Spec. ds. kadr

6

Teresa Borkowska

212

212, 215

Spec. ds administracyjno-ekonomicznych

7

Mirosława Jobda

           111          111

Spec. ds księgowości

8

Maria Marek

110

110

Spec. ds. księgowości

9

Maria Przybyłowska

111

111

Spec.ds. księgowości

10

Małgorzata Gorzkowska

208

208

Spec. ds. gospodarki kasowej

11

Mirosława Borys

207

207

Spec. ds. funduszu płac

12

Joanna Błaszczak

207

207

Spec. ds. funduszu płac

13

Małgorzata Podlewska

207

207

Spec. ds. funduszu płac

14

Danuta Wichrowska

210

210

Spec. ds. funduszu płac

15

Anna Rutkiewicz

210

210

Spec. ds. funduszu płac

16

Elżbieta Gorzkowska

209

209, 216

Spec. ds. placówek niepublicznych

17

Stanisław Porębski

209

209

Kierowca

18

Przemysław Wyszogrodzki

112

217

Spec. ds. księgowości

19

Anna Kopczyńska

110

110

Spec. ds. księgowości

20

Krystyna Zürn

SP Zalesie Górne

(22) 757-86-33

Spec. ds. księgowości – ZKZP


Do pobrania – Statut ZEAS, Uchwała z dnia 20-10-2010 o zmianie statutu ZEAS, Uchwała z dnia 18-01-2012 o zmianie statutu ZEAS

Do pobrania

 

 


Do pobrania:

 

 

 

 

Dane kontaktowe