Informacja na o wysokości stawek dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w 2014r.

Informacja na o wysokości stawek dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w 2014r.

Gimnazja Niepubliczne

Niepubliczne Gimnazja

1.      Prywatne Gimnazjum nr 2

05-500 Piaseczno, ul. Zielona 14 Tel. 22 757-28-99,  prow. "Sapientia" sp. z o.o

2.      Niepubliczne Gimnazjum Nr 1

05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 66 C Tel. 715 34 91; 602 797 551