Licea Ogólnokształcące


Publiczne Licea Ogólnokształcące

1. L.O im. I Dywizji Kościuszkowskiej

adres e-mail lo_pias@lopiaseczno.waw.pl
ul. Chyliczkowska 17
tel 0-22-756-74-13 fax 0-22-735-56-59
strona www: http://www.lopiaseczno.waw.pl
Dyrektor: Barbara Chwedczuk, v-ce dyrektor: Alicja Zaborska