Dokształcanie Młodocianych

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2. Oświadczenie o otrzymywanej pomocy de minimis (kliknij, aby pobrać załącznik)
3. Oświadczenie o obowiązku sporządzania (kliknij, aby pobrać załącznik)
4. Formularz dla pomocy de minimis (kliknij, aby pobrać załącznik)
5. Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

Dokształcanie młodocianych

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2) Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

3) formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (kliknij, aby pobrać)