Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista / Główny specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informacja

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Centrum Usług Wspólnych (kliknij, aby zobaczyć treść ogłoszenia)

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko Specjalisty do spraw administracyjno-ekonomicznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko Specjalisty do spraw administracyjno-ekonomicznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęło 12 ofert, z czego do II etapu zakwalifikowało się 3 kandydatów.
II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 19 października 2016 r. o godz. 11 30 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.
Piaseczno, dnia 17 października 2016 r.
Komisja Rekrutacyjna

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne dwa stanowiska Specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne dwa stanowiska Specjalisty ds. księgowości
w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęło 5 ofert z czego do II etapu zakwalifikowało się 4 kandydatów.
II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 19 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.
Piaseczno, dnia 17 października 2016 r.
Komisja Rekrutacyjna

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. administracyjno-ekonomicznych

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-ekonomicznych (kliknij, aby pobrać załącznik)