Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw funduszu płac

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw funduszu płac w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie (kliknij aby pobrać załącznik)