Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko specjalisty do spraw kadr w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie

 
 W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie wpłynęły 4 oferty z czego do II etapu zakwalifikowało się 3 kandydatów.
 
II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godz. 815
w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.  
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.  
 
 
 
Piaseczno, dnia 25 sierpnia 2015 r.
 
Komisja Rekrutacyjna:
Monika Borowska
Danuta Wichrowska
Teresa Gwiazdowska