Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko Specjalisty do spraw administracyjno-ekonomicznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko Specjalisty do spraw administracyjno-ekonomicznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęło 12 ofert, z czego do II etapu zakwalifikowało się 3 kandydatów.
II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 19 października 2016 r. o godz. 11 30 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.
Piaseczno, dnia 17 października 2016 r.
Komisja Rekrutacyjna