Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne dwa stanowiska specjalisty do spraw księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

 

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne dwa stanowiska specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie wpłynęło 5 ofert z czego do II etapu zakwalifikowało się 4 kandydatów.
 
II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godz. 915
w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.  
Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.  
 
 
 
Piaseczno, dnia 25 sierpnia 2015 r.
 
Komisja Rekrutacyjna:
Monika Borowska
Danuta Wichrowska
Teresa Gwiazdowska