Informacje o dalszym etapie procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie wpłynęło
8 ofert z czego do II etapu zakwalifikowało się 2 kandydatów.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 19.02.2016 r. o godz. 9.00

w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.

Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.

Piaseczno, dnia 17 luty 2016 r.

Komisja Rekrutacyjna