Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty/Referenta w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych