Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie