Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja