Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Spełnione wymogi