Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Spełnione wymogi