Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

Piaseczno, dnia 4 marca 2015 r.

 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko specjalisty
ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie wpłynęło
7 ofert z czego do II etapu zakwalifikowało się 5 kandydatów.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 9:30

w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.

Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.

 

Komisja Rekrutacyjna