Główny cel strategiczny

cele- wersja wypracowana na warsztatach z propozycją zmian redakcyjnych. (kliknij, aby pobrać)