Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związacych z usunięciem awarii w placówkach oświatowych

Do pobrania:
 

1. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związanych z usunięciem awarii w placówkach
2. Umowa zlecenie
3. Protokół wprowadzenia na budowę
4. Umowa
5. Protokół odbioru robót