Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą Przykład Gminy Piaseczno

Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą – Przykład Gminy Piaseczno (po klinięciu zostanie wyświetlony film na stronie www.youtube.com)